About love shahri

mare aena hare marrage karva six…pan aene Mara uper visvas nath aavto ke aene aem 6 ke tu fasvi ne chhodi dai to…aane kon samjave or ji chhokra ye Tara sivay koi no vichar nath kari yo aene kem sath chhodi dav challenge khali aetlo six ke ….aene mara uper visvas kem layavo …Dimag kisi ajib si uljahan m laga rhata h is duniya ki chankchondh

read more